Přihlásit

Chalcedon

Kámen z časů, kdy nebe sestoupilo na zemi

Chalcedon, nekrystalická drahokamová křemenná hmota šedé, sivé, namodralé, světle až tmavě modré barvy, či odstínu vznešené žlutí, dokonce jsou známy chalcedony barvy růžové anebo fialové. Tento drahý kámen oblíbený mnoha starověkými civilizacemi, zvláště jako oranžový, dle tradice erotické síly povzbuzující karneol oranžové až červenavé barvy fascinuje mnohé sběratele a umělce dodnes.

Vidí-li člověk na vlastní oči své chalcedon ze Slánských hor a Zemplínských vrchů, Mongolska či afrických nalezišť, v odstínech od bouřkové šedi po průzračnou sivou oblohu připomínající bouřková oblaka, až po temně modré odstíny, napadne jej bezděky, že je to kámen, z časů, kdy nebe sestoupilo na zemi, usedlo na trůn jako hromovládní bohové a kralovalo nad životem a smrtí dávných generací.

Bublinkové a krápníčkové struktury, mandlovcové povrchy připomínající načechrané mraky mocné oblohy, tělo hromovládného védského Djáuh Pitara (otce nebes), baltského Dievase, řeckého Dia, římského Juppitera a archaického Thora, slovanského Divo-tvůrce, zajisté uváděly starověkého člověka v údiv. Djáuh - nebeský vládce archaického Rgvédu a jeho žena, matka příroda-Prakrtih, jakož Zeus (Dia) a matka darující život (Dá-mátara, Déméter), jsou dvojicí objevenou člověkem nebo člověku zjevenou již za doby prvních zemědělců neolitické doby. 

Božstvo nebes s atributy býka a matka země v podobě bohyně, matky, po níž se přejímalo rodové jméno a dědictví, jakési pravzory pro mužské a ženské představy o rolích obou pólů světa v různých obdobích jsoucnosti lidské, ony kdysi nezpodobněné a postupně zpodobňované a legendami opředené prabytosti samotného mýtického počátku civilizace Evropské, jako kdyby byly spojeny s chalcedonem a achátem, jedněmi z nejstarších opracovaných drahých kamenů vůbec. 

Modrý a šedý chalcedon či achát jako drahé kameny nebes oplodňujících zemi, kdy semeno Djáuha Rgvédu, Dia Evropy se změnilo v drahé kameny v lůně matky země, Mátary. Naopak oheň stoupající do nebes a blesky hromovládného pána nebes jsou vzrušujícím karneolem, chalcedonem oranžovým jako plameny obětních ohňů. 

Šamané a vidci dávných časů kameny nejen zpracovávali, posvěcovali a hledali, ale také u nich spali, a vzájemným spojením jejich duše s kameny vzniklo obdivuhodné poznání o kamenech jako zesilovačích poznání a to trvá u otevřených jedinců s nezabedněnou duší dodnes.

 

Rob Neva, tvůrce uměleckých mozaik a mandal z drahých kamenů

© 2014 Ateliér Geparda Olomouc